ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 2 Giới hạn của hàm số Giải tích 11

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  \(\lim n\left( {\sqrt {{n^2} + 1} - \sqrt {{n^2} - 3} } \right)\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( + \infty \)
  • B. 4
  • C. 2
  • D. -1
  • A. \(\frac{2}{5}\)
  • B. \(\frac{1}{5}\)
  • C. 0
  • D. 1
   
   
  • A. \(- \infty \)
  • B. -4
  • C. 3
  • D. \(+ \infty \)
  • A. \({u_n} = \frac{{{n^2} - 2n}}{{5n + 5{n^2}}}\)
  • B. \({u_n} = \frac{{1 - 2n}}{{5n + 5}}\)
  • C. \({u_n} = \frac{{1 - 2{n^2}}}{{5n + 5}}\)
  • D. \({u_n} = \frac{{1 - 2n}}{{5n + 5{n^2}}}\)
  • A. \({u_n} = 3{n^2} - {n^3}\)
  • B. \({u_n} = {n^2} - 4{n^3}\)
  • C. \({u_n} = 3{n^2} - n\)
  • D. \({u_n} = 3{n^3} - {n^4}\)
 • Câu 6:

  Dãy số nào sau đây có giới hạn là \(-\infty \)?

  • A. \({u_n} = {n^4} - 3{n^3}\)
  • B. \({u_n} = 3{n^3} - {n^4}\)
  • C. \({u_n} = 3{n^2} - n\)
  • D. \({u_n} = - {n^2} + 4{n^3}\)
 • Câu 7:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} \frac{{2x + 7\sqrt x }}{{5x - \sqrt x }}\) bằng:

  • A. \( + \infty \)
  • B. \(\frac{2}{5}\)
  • C. -7
  • D. \( - \infty \)
 • Câu 8:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty }   \frac{{\sqrt {{x^2} + 2x}  + 3x}}{{\sqrt {4{x^2} + 1}  - x + 7}}\) bằng:

  • A. \(\frac{2}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{-2}{3}\)
  • D. \(\frac{-1}{2}\)
 • Câu 9:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } x\left( {\sqrt {{x^2} + 16}  - x} \right)\) bằng:

  • A. \(\sqrt 5 \)
  • B. 8
  • C. \(\frac{5}{2}\)
  • D. \( + \infty \)
 • Câu 10:

  Cho hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{2x}}{{\sqrt {1 - x} }},khi{\rm{ }}x < 1\\
  \sqrt {3{x^2} + 1} ,khi{\rm{ }}x \ge 1
  \end{array} \right.\)

  Khi đó: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} f(x)\) bằng

  • A. \( - \infty \)
  • B. 2
  • C. 4
  • D. \( + \infty \)
 • Câu 11:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 5} \frac{{{x^2} - 12x + 35}}{{3x - 15}}\) bằng:

  • A. \( + \infty \)
  • B. \(\frac{1}{3}\)
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{-2}{3}\)
  • A. \({ + \infty }\)
  • B. 4
  • C. 0
  • D. \({ - \infty }\)
  • A. -2
  • B. -1
  • C. 1
  • D. 2
 • Câu 14:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 1} \frac{{{x^3} + 1}}{{{x^2} + x}}\) bằng 

  • A. -3
  • B. -1
  • C. 0
  • D. 1
  • A. \({ + \infty }\)
  • B. 0
  • C. \(\sqrt {\frac{1}{2}} \)
  • D. \({\frac{1}{2}}\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)