RANDOM
VIDEO

Bài tập 4.18 trang 165 SBT Toán 11

Giải bài 4.18 tr 165 SBT Toán 11

Dùng định nghĩa tìm các giới hạn

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 5} \frac{{x + 3}}{{3 - x}}\)

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{{x^3} + 1}}{{{x^2} + 1}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Hàm số đã cho xác định trên 

 Giả sử () là dãy số bất kì, \({x_n} \ne 3\) và \({x_n} \to 5\)

\(\mathop {\lim }\limits_{n \to  + \infty } f\left( {{x_n}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{n \to  + \infty } \frac{{{x_n} + 3}}{{3 - {x_n}}} = \frac{{5 + 3}}{{3 - 5}} =  - 4\)

Vậy \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 5} \frac{{x + 3}}{{3 - x}} =  - 4\)

b) Hàm số đã cho xác định trên 

Giả sử () là dãy số bất kì và \({x_n} \to  + \infty \)

\(\mathop {\lim }\limits_{n \to  + \infty } \frac{{{x^3}n + 1}}{{{x^2}n + 1}} = \mathop {\lim }\limits_{n \to  + \infty } \frac{{{x_n} + 1x_n^2}}{{1 + 1 + \frac{1}{{x_n^2}}}} =  + \infty \)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.18 trang 165 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)