ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 37 trang 163 SGK Toán 11 NC

Bài tập 37 trang 163 SGK Toán 11 NC

Tính:

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left[ {\frac{2}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}.\frac{{2x + 1}}{{2x - 3}}} \right]\)

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{5}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{2}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} =  + \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{2x + 1}}{{2x - 3}} = \frac{3}{{ - 1}} =  - 3 < 0\)

Do đó \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left[ {\frac{2}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}.\frac{{2x + 1}}{{2x - 3}}} \right] =  - \infty \)

b) Ta có \(\frac{5}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)}} = \frac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}.\frac{5}{{x - 2}}\)

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{5}{{x - 2}} =  - 5 < 0\)

Do đó \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{5}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} - 3x + 2} \right)}} =  - \infty \)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 163 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • con cai

  Tìm \(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(\sqrt{1+x}-\sqrt{x}\right).\)

  BÀI NÀY NÂNG CAO , THÁCH AI LÀM ĐC , AI LÀM ĐC LÀ NGƯỜI THÔNG MINH . CÒN AI K LÀM ĐC THÌ CX CHỈ GIỐNG NHƯ CÓ CHỨC VỤ CTV CX NHƯ ... CÒN AI NHIỀU ĐIỂM GP MÀ K GIẢI ĐC THÌ CHỈ NHƯ LÀ CHÉP MẠNG THÔI . NS TRƯỚC BÀI NÀY K CÓ TRÊN MẠNG ĐÂU MÀ TÌM NHÁ !!! NHỮNG NGƯỜI COPY TRÊN MẠNG À !!!nhonhunghaha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  can tu

  tìm giới hạn sau : \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{2x-x^2}-1}{x^2-x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  giúp mình với ; lim\(\dfrac{4-3^n}{2.3^n+2}\),lim\(\dfrac{3^{n+1}-2^n}{2-2.3^n}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  lim(n - 3 - căn(n2 - căn(5)n +1) = căn(5)a + b.

  Tính a + b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Nhờ các cao thủ giải dùm mình cái nha. Tks.

  Tìm Lim (\(\sqrt[3]{27n^3-7n^2}-3n\) )

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1