Bài tập 3 trang 33 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 33 sách GK Toán Hình lớp 11

Hãy nêu một số tính chất đúng với phép dời hình mà không đúng đối với phép đồng dạng.

Gợi ý trả lời bài 3

Các tính chất sau đây chỉ có phép dời hình.

  • Bảo toàn khoảng cách hai điểm bất kỳ
  • Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó
  • Biến tam giác thành tam giác bằng nó
  • Biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 33 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn