ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 33 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 33 sách GK Toán Hình lớp 11

Hãy nêu một số tính chất đúng với phép dời hình mà không đúng đối với phép đồng dạng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Các tính chất sau đây chỉ có phép dời hình.

  • Bảo toàn khoảng cách hai điểm bất kỳ
  • Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó
  • Biến tam giác thành tam giác bằng nó
  • Biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 33 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1