YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.58 trang 39 SBT Hình học 11

Giải bài 1.58 tr 39 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.

C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A: Đúng vì trục đối xứng của đường tròn là đường kính, mà đường tròn có vô số đường kính nên có vô số trục đối xứng.

Đáp án B, C sai vì một hình có vô số trục đối xứng ngoài đường tròn, hai đường tròn đồng tâm ra thì còn có đường thẳng và nhiều hình khác.

Đáp án D sai vì hai đường thẳng vuông góc chỉ có 44 trục đối xứng chứ không phải có vô số trục đối xứng.

Chọn A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.58 trang 39 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1