ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 7 tr 35 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hai điểm A, B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (O), dựng hình bình hành MABN. Chứng minh rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Tứ giác MABN là hình bình hành khi và chỉ khi \(\overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {AB} \)

Vậy N là ảnh của điểm M qua \({T_\overrightarrow {AB}}\)

Vì \(M \in (O)\) nên \(N \in (O')\) là ảnh của đường tròn (O) qua \({T_\overrightarrow {AB}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 35 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1