Bài tập 2 trang 33 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 33 sách GK Toán Hình lớp 11

a) Hãy kể các phép dời hình đã học.

b) Phép đồng dạng có phải là phép vị tự không?

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

Các phép dời hình đã học là: Phép đối xứng tâm, phép đối xứng trục, phép tịnh tiến, phép quay.

Câu b:

Phép vị tự tỉ số \(k\) làm một phép đồng dạng tỉ số \(\left| k \right|\) nhưng phép đồng dạng không phải lúc nào cũng là một phép vị tự. 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 33 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trong mặt phẳng tọa độ, phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow v  = \left( {3;1} \right)\) biến đường thẳng d: 12x - 36 + 101 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình:

  • A. 12x – 36 – 101 = 0   
  • B. 12x – 36 – 101 = 0   
  • C. 2x + 36 – 101 = 0
  • D. 12x – 36 + 101 = 0.

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn