ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 35 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(2x - y + 1 = 0.\) Để phép tịnh tiến theo vecto \(\vec v\) biến d thành chính nó thì \(\vec v\) phải là vecto nào trong các vecto sau?

(A) \(\vec v = (2;\,\,1)\)                      (B) \(\vec v = (2;\,\, - 1)\)

(C) \(\vec v = (1;\,\,2)\)                       (D)\(\vec v = ( - 1;\,\,2)\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Phép tịnh tiến \({T_v}\) biến d thành chính nó khi vecto tịnh tiến \(\vec v\) là một vecto chỉ phương của d. Vậy đáp án (C) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 35 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1