Bài tập 3 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 35 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(2x - y + 1 = 0.\) Để phép tịnh tiến theo vecto \(\vec v\) biến d thành chính nó thì \(\vec v\) phải là vecto nào trong các vecto sau?

(A) \(\vec v = (2;\,\,1)\)                      (B) \(\vec v = (2;\,\, - 1)\)

(C) \(\vec v = (1;\,\,2)\)                       (D)\(\vec v = ( - 1;\,\,2)\)

Gợi ý trả lời bài 3

Phép tịnh tiến \({T_v}\) biến d thành chính nó khi vecto tịnh tiến \(\vec v\) là một vecto chỉ phương của d. Vậy đáp án (C) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 35 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn