ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 34 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 34 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự thoả mãn một trong các tính chất sau:

a) Biến A thành chính nó;

b) Biến A thành B

c) Biến d thành chính nó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Câu a:

Phép tịnh tiến theo vecto \(\vec 0\), phép đối xứng tâm A, phép đối xứng trục là đường thẳng đi qua A, phép quay, góc quay bằng \({360^0}\), phép vị tự tâm A, biến A thành chính nó.

Câu b:

Phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow {AB} \), phép đối xứng tâm với tâm đối xứng là trung điểm của AB, phép đối xứng trục, với trục là đường trung trực của AB phép quay tâm là trung điểm của AB, góc quay \({180^0}\), phép vị tự tâm là trung điểm của AB, tỉ số -1.

Câu c:

Phép tịnh tiến theo vecto chỉ phương của d, phép đối xứng trục, với trục là đường thẳng d, phép đối xứng tâm với tâm nằm trên d, phép quay  \({360^0}\), phép vị tự nằm trên d.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 34 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1