AMBIENT

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 7 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó;

(B) Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó

(C) Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó;

(D) Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Mọi điểm đối xứng trục chỉ biến mỗi điểm trên trục thành chính nó. Vậy đáp án (B) sai.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>