ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 35 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?

(A) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng;

(B) Phép đồng nhất

(C) Phép vị tự tỉ số (-1)

(D) Phép đối xứng trục

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Trong các phép biến hình trên thì phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng không phải phép dời hình vì nó không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

Vậy đáp án (A) là đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 35 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1