AMBIENT

Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 34 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF.

a) Qua phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow {AB} \)

b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE

c) Qua phép quay tâm O góc \({120^0}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Ta có: \({T_\overrightarrow {AB}}(A) = B,{T_\overrightarrow {AB}}(F) = O,{T_\overrightarrow {AB}}(O) = C\)  nên tam giác BCO là ảnh của tam giác AOF qua \({T_\overrightarrow {AB}}\)

Câu b:

\({D_{BE}}(A) = C\) (Vì tứ giác ABCO là hình thoi nên AC và BO vuông góc với nhau tại trung điểm của AC và BO)

Tương tự \({D_{BE}}(F) = D\)và \({D_{BE}}(O) = O\) (Vì O thuộc BE)

Vậy tam giác COD là ảnh của tam giác AOF qua \({D_{BE}}.\)

Câu c:

\(s{\rm{d(OA,OE) = sd(OF}},OD) = {120^0}\) và OA = OE, OF = OD nên \({Q_{(O,{{120}^0})}}(A) = (E),\,{Q_{(O,{{120}^0})}}(F) = D\) và \({Q_{(O,{{120}^0})}}(O) = O\)

Vậy tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua \({Q_{(O,{{120}^0})}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>