YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 NC

Cho hình vuông ABCD tâm O. Xét phép quay Q có tâm quay O và góc quay φ. Với giá trị nào sau đây của φ, phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó ?

A. \(\varphi  = \frac{\pi }{6}\)

B. \(\varphi  = \frac{\pi }{4}\)

C. \(\varphi  = \frac{\pi }{3}\)

D. \(\varphi  = \frac{\pi }{2}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét phép quay Q tâm O, góc π2π2 ta có:

Q: A → B

     B → C

     C → D

     D → A

Suy ra Q: ABCD → ABCD

Chọn D.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON