ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 35 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai"

(A) Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó;

(B) Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó;

(C) Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó;

(D) Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Phép đối xứng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó chỉ khi đường thẳng đó song song với trục.

Vậy đáp án (B) là sai.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 35 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1