ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 9 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng?

(A) Hai đường thẳng cắt nhau

(B) Đường elip

(C) Hai đường thẳng song song

(D) Hình lục giác đều

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng nằm trên đường thẳng song song cách đều hai đường thẳng đó. Vậy đáp án (C) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1