Bài tập 5 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: \(3x - 2y + 1 = 0.\) Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

(A) \(3x + 2y + 1 = 0\)                                      (B) \( - 3x + 2y + 1 = 0\)

(C) \(3x + 2y - 1 = 0\)                                       (D) \(3x - 2y + 1 = 0\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

\(M\left( {a;\frac{{3a + 1}}{2}} \right) \in d,\) gọi M’ là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục Ox, khi đó

\(\left\{ \begin{array}{l}x' = a\\y' =  - \frac{{3a + 1}}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow 2y' =  - (3x' + 1) \Leftrightarrow 3x' + 2y' + 1 = 0\)

Vậy d’ là ảnh của d thì \(d':3x + 2y + 1 = 0\), do đó đáp án (A) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn