ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: \(3x - 2y + 1 = 0.\) Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

(A) \(3x + 2y + 1 = 0\)                                      (B) \( - 3x + 2y + 1 = 0\)

(C) \(3x + 2y - 1 = 0\)                                       (D) \(3x - 2y + 1 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

\(M\left( {a;\frac{{3a + 1}}{2}} \right) \in d,\) gọi M’ là ảnh của M qua phép đối xứng qua trục Ox, khi đó

\(\left\{ \begin{array}{l}x' = a\\y' =  - \frac{{3a + 1}}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow 2y' =  - (3x' + 1) \Leftrightarrow 3x' + 2y' + 1 = 0\)

Vậy d’ là ảnh của d thì \(d':3x + 2y + 1 = 0\), do đó đáp án (A) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1