Hình Học 11 Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

 • Bài 1 Phép biến hình

  Bài 1 Phép biến hình
  Mở đầu chương Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng, chương trình Hình học 11 đã đưa vào khái niệm Phép biến hình. Bài học này như một lời giới thiệu, mang tính gợi mở cho nội dung các em sắp được học trong chương I.

  Xem chi tiết

 • Bài 2 Phép tịnh tiến

  Bài 2 Phép tịnh tiến
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm, tính chất, biểu thức tọa độ và các dạng toán của Phép tịnh tiến. Thông qua các ví dụ minh họa các em sẽ nắm được các phương pháp giải bài tập. Để học tốt hơn, các em cần ôn lại khái niệm vectơ đã học ở Hình học 10.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3 Phép đối xứng trục

  Bài 3 Phép đối xứng trục
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm, tính chất, biểu thức tọa độ và các dạng toán liên quan đến Phép đối xứng trục. Thông qua các ví dụ minh học có hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ dễ dàng nắm được phương pháp giải bài tập ở dạng toán này.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 4 Phép đối xứng tâm

  Bài 4 Phép đối xứng tâm
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm, tính chất, biểu thức tọa độ và các dạng toán liên quan đến Phép đối xứng tâm. Thông qua các ví dụ minh học có hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ dễ dàng nắm được phương pháp giải bài tập ở dạng toán này.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 5 Phép quay

  Bài 5 Phép quay
  Nội dung bài học sẽ giúp các em nắm được khái niệm, tính chất và các dạng bài tập liên quan đến Phép quay. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải các em sẽ nắm được phương pháp làm bài, qua đó làm chủ nội dung bài học này.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

  Bài 6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
  Nội dung bài học Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau được xây dựng dựa trên các phép biến hình đã học ở bài trước. Thông qua bài học này các em sẽ thấy được các điểm chung, mối liên hệ của các phép tịnh tiến, phép đối xứng tâm, phép đối xứng trục, phép quay. Bên cạnh đó là các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7 Phép vị tự

  Bài 7 Phép vị tự
  Nội dung bài học sẽ cung cấp đến các em khái niệm và những tính chất quan trọng của Phép vị tự. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải các em sẽ nắm được các dạng bài tập thường gặp và phương pháp giải như: xác định tâm vị tự, tìm tỉ số vị tự, xác định tọa điểm điểm, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn qua một phép vị tự,.... , qua đó làm chủ được kiến thức.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8 Phép đồng dạng

  Bài 8 Phép đồng dạng
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em một phép biến hình cuối cùng trong chương I, đó là Phép đồng dạng. Bản chất của phép biến hình này là sự kết hợp của phép vị tự và các phép dời hình. Thông qua bài học các em sẽ nắm được các quy tắc của sự kết hợp và phương pháp giải các dạng bài tập liên quan đến phép đồng dạng.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương I Hình học 11

  Ôn tập chương I Hình học 11
  Bài ôn tập chương Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương I. Thông qua các sơ đồ tư duy, các em sẽ có được cách ghi nhớ bài một cách dễ dàng, hiệu quả.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết