Bài tập 6 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 6 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: \(3x - 2y - 1 = 0.\) Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

(A) \(3x + 2y + 1 = 0\)                          (B) \( - 3x + 2y - 1 = 0\)

(C) \(3x + 2y - 1 = 0\)                           (D) \(3x - 2y - 1 = 0\)

Gợi ý trả lời bài 6

\(M(1;1) \in d,\) gọi M’ là ảnh của M qua Đo, khi đó

\(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - 1\\y' =  - 1\end{array} \right.\) hay M’(-1; -1) và song song với d, do đó \(d':3(x + 1) - 2(y + 1) = 0\)

\( \Leftrightarrow  - 3x + 2y - 1 = 0.\)

Vậy đáp án (B) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 6 trang 36 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 6x + 5y - 7 = 0; điểm I(2;-1). Phép đối xứng tâm I biến d thành d’ có phương trình:

  • A. 6x - 5y - 7 = 0 
  • B. 6x + 5y - 7 = 0
  • C. 6x - 5y + 7 = 0   
  • D. 6x + 5y + 7 = 0

Được đề xuất cho bạn