ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 6 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: \(3x - 2y - 1 = 0.\) Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

(A) \(3x + 2y + 1 = 0\)                          (B) \( - 3x + 2y - 1 = 0\)

(C) \(3x + 2y - 1 = 0\)                           (D) \(3x - 2y - 1 = 0\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

\(M(1;1) \in d,\) gọi M’ là ảnh của M qua Đo, khi đó

\(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - 1\\y' =  - 1\end{array} \right.\) hay M’(-1; -1) và song song với d, do đó \(d':3(x + 1) - 2(y + 1) = 0\)

\( \Leftrightarrow  - 3x + 2y - 1 = 0.\)

Vậy đáp án (B) đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1