YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.67 trang 41 SBT Hình học 11

Giải bài 1.67 tr 41 SBT Hình học 11

Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π, biến hình chữ nhật trên thành chính nó?

A. Không có              B. Chỉ có hai

C. Chỉ có ba              D. Chỉ có bốn

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Có bốn phép quay tâm O góc α, 0 ≥ α ≥ 2π, biến hình chữ nhật trên thành chính nó với α lần lượt bằng: 0; π.

Chọn đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.67 trang 41 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON