YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.62 trang 40 SBT Hình học 11

Giải bài 1.62 tr 40 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình x−y+4 = 0. Đường thẳng Δ là ảnh qua một phép đối xứng tâm của đường thẳng

A. 2x+y−4 = 0

B. x+y−1 = 0

C. 2x−2y+1 = 0

D. 2x+2y−3 = 0

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó (trường hợp tâm đối xứng không nằm trên đường thẳng) hoặc trùng với nó (trường hợp tâm đối xứng nằm trên đường thẳng).

Quan sát các đáp án ta chỉ thấy đường thẳng ở đáp án C song song với đường thẳng đã cho vì \(\frac{1}{2} = \frac{{ - 1}}{{ - 2}} \ne \frac{4}{1}\).

Chọn C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.62 trang 40 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1