ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 10 tr 36 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Hai đường thẳng bất kỳ luôn luôn đồng dạng

(B) Hai đường tròn bất kỳ luôn đồng dạng

(C) Hai hình vuông bất kỳ luôn đồng dạng

(D) Hai chữ nhật bất kỳ luôn đồng dạng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 10

 
 

Cho hai hình chữ nhật lần lượt có các kích thước là a; b và a'; b' nếu \(\frac{a}{{a'}} \ne \frac{b}{{b'}}\) thì không tồn tại phép đồng dạng nào biến hình này thành hình kia, nên hai hình chữ nhật có kích thước như trên là không đồng dạng. Vậy đáp án (D) sai.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 36 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tram Anh

  Tìm phép biến hình biến đồ thị y=x thành đồ thị:

  a/ y=x2/2

  b/ y=x2/4  + 3 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Anh

   Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cùng với hai điẻm A,B . Tìm điểm M trên (O;R) và điểm M’ trên (O’R’) sao cho \(\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{AB}\).

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1