YOMEDIA

Bài tập 2 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 141 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Ta có: \(\left | u_n-2 \right |\leq v_n\Leftrightarrow -v_n\leq u_n-2\leq v_n\)

\(\Leftrightarrow 2-v_n\leq u_n\leq v_n+2\)

Do \(lim \ v_n=0\Rightarrow lim(2-v_n)=lim(2+v_n)=2\)

\(\Rightarrow lim \ u_n=2\)

Kết luận: dãy số \(u_n\) cũng có giới hạn là 2.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA