Bài tập 2 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 141 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Gợi ý trả lời bài 2

Ta có: \(\left | u_n-2 \right |\leq v_n\Leftrightarrow -v_n\leq u_n-2\leq v_n\)

\(\Leftrightarrow 2-v_n\leq u_n\leq v_n+2\)

Do \(lim \ v_n=0\Rightarrow lim(2-v_n)=lim(2+v_n)=2\)

\(\Rightarrow lim \ u_n=2\)

Kết luận: dãy số \(u_n\) cũng có giới hạn là 2.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 141 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{2{x^4} + {x^3} - 2{x^2} - 1}}{{x - 2{x^4}}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. -2
  • B. -1
  • C. 1
  • D. 2

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn