ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 15 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho phương trình: -4x3 + 4x – 1 = 0     (1)

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai

A. Hàm số f(x) = -4x3 + 4x – 1 liên tục trên \(\mathbb{R}\).

B. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng \((-\infty , 1)\).

C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng \((-2, 0)\).

D. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trên khoảng \((-3,\frac{1}{2})\).

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 15

 
 

Đặt \(f(x)=-4x^3+4x-1,\) hàm số liên tục trên \(\mathbb{R}\), ta có: 

\(f(-2)=23;f(1)=-1\Rightarrow f(-2).f(1)< 0\)

⇒ f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (-2;1)

⇒ trên khoảng \((-\infty ;1)\supset (-2;1)\) phương trình f(x) = 0 có nghiệm

⇒ (B) là phương án sai.

Ta dễ kiểm tra được các phương án còn lại đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 15 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đinh Thị Kim Tuyến

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hà

  a + 2b =?

  bởi Nguyễn Hà 04/04/2020

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1