ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 141 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số \((u_n)\)

Dãy số \((u_n)\) Lim \(u_n\)
\(u_n=\frac{1}{n}\) 0
\(u_n=\frac{1}{n^k}\) 0
\(u_n=q^n, \left | q \right |<1\) 0
\(u_n=c\) (c hằng số) c

 

Bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của hàm số y = f(x):

Các giá trị của k Giới hạn
k nguyên dương \(\lim_{x\rightarrow +\infty }x^k=+\infty\)
k là số lẻ \(\lim_{x\rightarrow -\infty }x^k=-\infty\)
k là số chẵn \(\lim_{x\rightarrow -\infty }x^k=+\infty\)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1