Bài tập 1 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 141 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Gợi ý trả lời bài 1

Bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số \((u_n)\)

Dãy số \((u_n)\) Lim \(u_n\)
\(u_n=\frac{1}{n}\) 0
\(u_n=\frac{1}{n^k}\) 0
\(u_n=q^n, \left | q \right |<1\) 0
\(u_n=c\) (c hằng số) c

 

Bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của hàm số y = f(x):

Các giá trị của k Giới hạn
k nguyên dương \(\lim_{x\rightarrow +\infty }x^k=+\infty\)
k là số lẻ \(\lim_{x\rightarrow -\infty }x^k=-\infty\)
k là số chẵn \(\lim_{x\rightarrow -\infty }x^k=+\infty\)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 141 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 141 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} \sqrt {\frac{{1 - {x^3}}}{{3{x^2} + x}}} \)

  • A. 0
  • B. 1
  • C. \(\sqrt {\frac{1}{2}} \)
  • D. \(\sqrt {\frac{1}{3}} \)
 • Mai Thuy

  \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\)\(\dfrac{x^4-1}{x^3-2x^2+x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1) lim(2x-1-\(\sqrt{4x^2-4x-3}\))

  2) lim\(\dfrac{\sqrt{2x^2-2}-\sqrt{4x-3}+2x-7}{9-x^2}\)

  3) lim(\(x^3-1\sqrt{\dfrac{x}{x^2-1}}\)

  Giúp giùm mình đi mấy bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn