ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 13 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\frac{1-x^2}{x}\) bằng:

A. \(+\infty\)                B. 1                  C. \(-\infty\)                D. -1

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 13

 
 

\(\lim_{x\rightarrow -\infty }f(x)=\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{1-x^2}{x}= \lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \frac{1}{x} -x\right )=+\infty\)

⇒ (A) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1