Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 13 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\frac{1-x^2}{x}\) bằng:

A. \(+\infty\)                B. 1                  C. \(-\infty\)                D. -1

Gợi ý trả lời bài 13

\(\lim_{x\rightarrow -\infty }f(x)=\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{1-x^2}{x}= \lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \frac{1}{x} -x\right )=+\infty\)

⇒ (A) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  tính giới hạn sau:

  \(\lim\limits_{x\rightarrow\dfrac{\pi}{6}}\dfrac{\sqrt{3}sinx-cosx}{sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  giải thích bằng định nghĩa: lim f(x)=2 khi x->-00 và lim g(x)=3 khi x->-00 .từ các giả thiết dã cho bằng đình ngĩa chứng minh lim (f(x) +g(x))= 5 khi x->-00.

  e xin cảm ơn trước ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời