Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 13 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\frac{1-x^2}{x}\) bằng:

A. \(+\infty\)                B. 1                  C. \(-\infty\)                D. -1

Gợi ý trả lời bài 13

\(\lim_{x\rightarrow -\infty }f(x)=\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{1-x^2}{x}= \lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \frac{1}{x} -x\right )=+\infty\)

⇒ (A) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 13 trang 143 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{3{x^4} - 2{x^5}}}{{5{x^4} + 3{x^6} + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \infty \)
  • B. \(+ \infty \)
  • C. 1
  • D. 0

Được đề xuất cho bạn