Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 14 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{3-x}{\sqrt{x+1}}-2 \ \ neu \ x\neq 3\\ m \ \ \ \ \ neu \ x = 3 \end{matrix}\right.\)

Để hàm số liên tục tại x = 3 thì phải chọn m bằng bao nhiêu:

A. 4        B. -1        C. 1         D. -4

Gợi ý trả lời bài 14

Ta có: \(\lim_{x\rightarrow 3}f(x)=\lim_{x\rightarrow 3}\frac{3-x}{\sqrt{x+1}-2}\)

\(=\lim_{x\rightarrow 3}\frac{(3-x)(\sqrt{x+1})+2}{x-3}= -\lim_{x\rightarrow 3}(\sqrt{x+1}+2)=-4\Rightarrow m=-4\)

thì hàm số liên tục tại x = 3 ⇒ đáp án đúng là (D).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 14 trang 143 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{3{x^2} - {x^5}}}{{{x^4} + x + 5}}\)

  • A. \( + \infty \)
  • B. 3
  • C. -1
  • D. \(- \infty \)
 • bich thu

  tính giới hạn sau:

  \(\lim\limits_{x\rightarrow\dfrac{\pi}{6}}\dfrac{\sqrt{3}sinx-cosx}{sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  giải thích bằng định nghĩa: lim f(x)=2 khi x->-00 và lim g(x)=3 khi x->-00 .từ các giả thiết dã cho bằng đình ngĩa chứng minh lim (f(x) +g(x))= 5 khi x->-00.

  e xin cảm ơn trước ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn