Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 14 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{3-x}{\sqrt{x+1}}-2 \ \ neu \ x\neq 3\\ m \ \ \ \ \ neu \ x = 3 \end{matrix}\right.\)

Để hàm số liên tục tại x = 3 thì phải chọn m bằng bao nhiêu:

A. 4        B. -1        C. 1         D. -4

Gợi ý trả lời bài 14

Ta có: \(\lim_{x\rightarrow 3}f(x)=\lim_{x\rightarrow 3}\frac{3-x}{\sqrt{x+1}-2}\)

\(=\lim_{x\rightarrow 3}\frac{(3-x)(\sqrt{x+1})+2}{x-3}= -\lim_{x\rightarrow 3}(\sqrt{x+1}+2)=-4\Rightarrow m=-4\)

thì hàm số liên tục tại x = 3 ⇒ đáp án đúng là (D).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Thuy

  \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\)\(\dfrac{x^4-1}{x^3-2x^2+x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1) lim(2x-1-\(\sqrt{4x^2-4x-3}\))

  2) lim\(\dfrac{\sqrt{2x^2-2}-\sqrt{4x-3}+2x-7}{9-x^2}\)

  3) lim(\(x^3-1\sqrt{\dfrac{x}{x^2-1}}\)

  Giúp giùm mình đi mấy bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời