ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 14 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{3-x}{\sqrt{x+1}}-2 \ \ neu \ x\neq 3\\ m \ \ \ \ \ neu \ x = 3 \end{matrix}\right.\)

Để hàm số liên tục tại x = 3 thì phải chọn m bằng bao nhiêu:

A. 4        B. -1        C. 1         D. -4

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 14

 
 

Ta có: \(\lim_{x\rightarrow 3}f(x)=\lim_{x\rightarrow 3}\frac{3-x}{\sqrt{x+1}-2}\)

\(=\lim_{x\rightarrow 3}\frac{(3-x)(\sqrt{x+1})+2}{x-3}= -\lim_{x\rightarrow 3}(\sqrt{x+1}+2)=-4\Rightarrow m=-4\)

thì hàm số liên tục tại x = 3 ⇒ đáp án đúng là (D).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1