YOMEDIA

Bài tập 9 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 9 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B. Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = +∞.

C. Nếu lim un = +∞ và  lim vn = +∞ thì lim (un – vn) = 0.

D. Nếu un = an và -1< a < 0 thì lim un = 0.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Ta dễ thấy các khẳng định (A), (B), (C) sai và khẳng định (D) là đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA