Bài tập 9 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 9 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B. Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = +∞.

C. Nếu lim un = +∞ và  lim vn = +∞ thì lim (un – vn) = 0.

D. Nếu un = an và -1< a < 0 thì lim un = 0.

Gợi ý trả lời bài 9

Ta dễ thấy các khẳng định (A), (B), (C) sai và khẳng định (D) là đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 9 trang 143 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \frac{{6{x^3} - {x^2} + x}}{{x - 2}}\)  có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \frac{8}{3}\)
  • B. -2
  • C. \(- \frac{4}{3}\)
  • D. \( \frac{8}{3}\)

Được đề xuất cho bạn