Bài tập 12 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 12 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

\(\lim_{x\rightarrow 1^-}\frac{-3x-1}{x-1}\) bằng:

A. -1                 B. \(-\infty\)              C. -3             D. \(+\infty\)

Gợi ý trả lời bài 12

Ta có: \(\lim_{x\rightarrow 1^-}\frac{-3x-1}{x-1}=+\infty\)

⇒ (D) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 12 trang 143 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{3{x^4} - 2{x^5}}}{{5{x^4} + 3{x^6} + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{1}{9}\)
  • B. \(\frac{3}{5}\)
  • C. \(-\frac{2}{5}\)
  • D. \(-\frac{2}{3}\)
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho Phương trình (m-1)(x-1)3(x-2)+2x-3=0 (m là tham số). Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Đề tự kiểm tra số 1 - câu 4 (Sách bài tập trang 235)

  Tìm các giới hạn :

  a) \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x^2-5x+6}{x-2}\)

  b) \(\lim\limits_{x\rightarrow\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{\sin2x-\cos2x}{8x-\pi}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn