YOMEDIA

Bài tập 12 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 12 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

\(\lim_{x\rightarrow 1^-}\frac{-3x-1}{x-1}\) bằng:

A. -1                 B. \(-\infty\)              C. -3             D. \(+\infty\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 12

Ta có: \(\lim_{x\rightarrow 1^-}\frac{-3x-1}{x-1}=+\infty\)

⇒ (D) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA