AMBIENT

Bài tập 10 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 10 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho dãy số (un) với \(u_n=\frac{1+2+3+....+n}{n^2+1}\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. \(lim \ u_n=0\)

B. \(lim \ u_n=\frac{1}{2}\)

C. \(lim \ u_n= 1\)

D. Dãy (un) không có giới hạn khi \(n\rightarrow +\infty\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Ta có: \(u_n=\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+1}=\frac{n^2+n}{2(n^2+1)}\)

\(\Rightarrow lim \ u_n=lim\frac{n^2+n}{2(n^2+1)}=\frac{1}{2}.\)

⇒ (B) là đáp án đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>