Bài tập 8 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 8 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2, 5).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Đặt \(f(x)=x^5-3x^4+5x-2=0\), hàm số liên tục trên (-2, 5) ta có:

\(f(-2)=-92, f(1)=1, f(2)=-8,f(3)=13\), từ đó suy ra \(f(-2). f(1)<0, f(1). f(2)<0, f(2). f(3)<0.\)

⇒ phương trình f(x) = 0 có ít nhất ba nghiệm trên ba khoảng khác nhau (-2;1), (1;2), (2,3) ⇒ phương trình f(x) = 0 có tí nhất ba nghiệm trong (-2; 5).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 8 trang 143 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \frac{{{x^3} + 1}}{{{x^2} + x}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. -3
  • B. -1
  • C. 0
  • D. 1
 • hoàng duy

  Tìm giới hạn sau :

                               \(\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{2-\sqrt{4-x^2}}{\sqrt{x^2+9}-3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tìm giới hạn các phân thức sau đây :

  a) \(\lim\limits\frac{7n^2-3n+12}{n^2+2n+2}\)

  b) \(\lim\limits\left(\frac{3n^2+n-2}{4n^2+2n+7}\right)^3\)

  c) \(\lim\limits\left(\frac{n^2}{2n^2+1}+\frac{\sqrt{n}+2}{n+3}\right)\)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn