AMBIENT

Bài tập 2.8 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.8 trang 5 SBT Hóa học 9

Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.8

a) Phương trình hoá học:

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

b) Khối lượng các chất sau phản ứng:

Số mol các chất đã dùng:

nSO2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol; nCa(OH)2 = 0,1x700/1000 = 0,07 mol

Theo phương trình hoá học, lượng Ca(OH)2 đã dùng dư. Do đó khối lượng các chất sau phản ứng được tính theo lượng SO2.

0,05 mol SO2 tác dụng với 0,05 mol Ca(OH)2 sinh ra 0,05 mol CaSO3 và dư 0,07 - 0,05 = 0,02 (mol) Ca(OH)2.

Khối lượng các chất sau phản ứng là:

mCaSO3 = 120.0,05 = 6 (gam)

mCa(OH)2 = 74.0,02 = 1,48 (gam)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.8 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>