YOMEDIA

Tính C% dung dịch sau phản ứng, biết phản ứng xảy ra vừa đủ

Hòa tan 16g Fe2O3 vào dung dịch HCl 7,3%

a. Tính C% dung dịch sau phản ứng, biết phản ứng xảy ra vừa đủ.

b. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch trên, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m (gam) chất rắn. Tính m?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • \(n_{Fe_2O_3}=0,1mol\)

  Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\)2FeCl3+3H2O

  \(n_{HCl}=6n_{Fe_2O_3}=0,6mol\)

  \(n_{FeCl_3}=2.0,1=0,2mol\)

  \(m_{dd_{HCl}}=\dfrac{0,6.36,5.100}{7,3}=300g\)

  mdd=16+300=316g

  \(C\%_{FeCl_3}=\dfrac{0,2.162,5.100}{316}\approx10,3\%\)

  Fe(OH)3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3+3NaCl

  2Fe(OH)3\(\rightarrow\)Fe2O3+3H2O

  Số mol Fe2O3=0,2:2=0,1mol

  m=0,1.160=16g

    bởi Duc Du Thanh Ha 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA