AMBIENT

Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để nhận ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: CO,CO2,SO2,SO3

bởi Nguyễn Bảo Trâm 29/05/2019

Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để nhận ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: CO,CO2,SO2,SO3.Viết phương trình phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1. Dẫn hh khí qua dd PdCl2PdCl2 dư, nhận được khí CO vì làm xuất hiện kết tủa vàng.
  PdCl2+CO+H2O→Pd+2HCl+CO2
  Dẫn hh khí qua dd brom dư, nhận được khí SO2SO2 vì làm nhạt màu dd brom.
  SO2+Br2+2H2O→2HBr+H2SO4
  Dẫn hh khí qua giấy quỳ tím ẩm thì nhận được SO3SO3 vì làm quỳ hoá đỏ.
  SO3+H2O→H2SO4
  Dẫn hh khí qua dd nước vôi trong dư nhận ra CO2CO2 vì làm xuất hiện kết tủa trắng
  CO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2O

  bởi nguyen thu huong 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>