AMBIENT

SO2 + Ca(OH)2 tạo thành chất gì?

bởi hi hi 29/05/2019

Bài 1:

a) SO2 +Ca(OH)2 \(\rightarrow\) ...

b) CuO+H3PO4\(\rightarrow\) ...

c) MgO+HCl\(\rightarrow\) ...

d) KOH+P2O5\(\rightarrow\)...

e) CaO+N2O5\(\rightarrow\)...

n) CaO+H2O\(\rightarrow\) ...

m)NaOH+SO3\(\rightarrow\)...

h) Zn(OH)2+HNO3\(\rightarrow\) ...

k) Fe(OH)3+HCl\(\rightarrow\) ...

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a) SO2 + Ca(OH)2 => CaSO3 ↓ + H2O

  b) 3CuO + 2H3PO4 => Cu3(PO4)2 ↓ + 3H2O

  c) MgO + 2HCl => MgCl2 + H2O

  d) 6KOH + P2O5 => 2K3PO4 + 3H2O

  e) CaO + N2O5 => Ca(NO3)2

  n) CaO + H2O => Ca(OH)2

  m) 2NaOH + SO3 => Na2SO4 + H2O

  h) Zn(OH)2 + 2HNO3 => Zn(NO3)2 + 2H2O

  k) Fe(OH)3 + 3HCl => FeCl3 + 3H2O

  bởi Lê Gia Hưng 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>