AMBIENT

Tính C % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

bởi na na 29/05/2019

hòa tan hoàn toàn 12,1 g hỗn hợp CuO và ZnO cần 300 ml dung dịch HCL 1M .

Tính C % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • ZnO + 2HCl -> ZnCl2 + H2O (1)

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O (2)

  nHCl=0,3(mol)

  Đặt nZnO=a

  nCuO=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}m_{hh}=81a+80b=12,1\\n_{HCl}=2a+2b=0,3\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,1;b=0,05

  mCuO=80.0,05=4(g)

  %mCuO=\(\dfrac{4}{12,1}.100\%=33\%\)

  %mZnO=100-33=67%

  bởi ha huy hoang hiep 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>