AMBIENT

Cặp chất nào tác dụng được với nhau MgO. H2O, K2O, NO, ZnO, HCl, NaOH, Na, Fe, Cu, CO2

bởi Lê Tường Vy 29/05/2019

cặp chất nào tác dụng được với nhau:MgO. H2O, K2O, NO, ZnO, HCl, NaOH, Na, Fe, Cu, CO2. viết PTHH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • _ Các chất tác dụng được với MgO là : HCl

  _ Các chất tác dụng với H2O là : K2O, Na , CO2

  _ Các chất tác dụng với K2O là : H2O , HCl , CO2

  _ Các chất tác dụng với NO là : NaOH

  _ Các chất tác dụng với ZnO là : HCl , NaOH

  _ Các chất tác dụng với HCl là : MgO , K2O , ZnO , NaOH , Na , Fe

  _ Các chất tác dụng với NaOH là : HCl , ZnO

  _ Các chất tác dụng được với Na là : H2O , HCl

  _ Các chất tác dụng được với Fe là : HCl

  _ Các chất tác dụng được với CO2 là : H2O , KOH

  MgO + 2HCl => MgCl2 + H2O

  K2O + H2O => 2KOH

  K2O + CO2 => K2CO3

  K2O + 2HCl => 2KCl + H2O

  2Na + 2H2O => 2NaOH + H2 ↑

  CO2 + H2O => H2CO3

  4NO + 2NaOH => 2NaNO2 + H2O + N2O ↑

  ZnO + 2HCl => ZnCl2 + H2O

  2Na + 2HCl => 2NaCl + H2 ↑

  ZnO + 2NaOH => Na2Zn2O2 + H2O

  2HCl + Fe => FeCl2 + H2 ↑

  HCl + NaOH => NaCl + H2O

  bởi Hiền Phạm 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>