AMBIENT

Tính nồng độ mol của muối thu được

bởi cuc trang 29/05/2019

A là hợp chất S chứa 50% O. 1g A chứa thể tích = 0,35 l ở đktc

a) Xác định A

b) Hòa tan 12,8 g A vào 300 ml sđ NaOH 1,2 M. Cho biết muối nào thu được sau phản ứng. Tính nồng độ mol của muối thu được

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a.nA=0,35/22,4=\(\dfrac{1}{64}\left(mol\right)\)

  =>MA=\(\dfrac{1}{\dfrac{1}{64}}=64\left(g\right)\)

  Ta có; nS:nO=\(\dfrac{50}{32}:\dfrac{50}{16}=1:2\)

  => (SO2)n=64

  =>n=1

  CTĐ:SO2

  b.SO2+2NaOH->Na2SO3+H2O

  nSO2=\(\dfrac{12,8}{64}=0,2\left(mol\right)\)

  nNaOH=0,3*1,2=0,36(mol)

  Muối thu được sau pư là Na2SO3.

  Xét tỉ lệ:\(\dfrac{nSO2}{nSO2pt}=\dfrac{0,2}{1}>\dfrac{nNaOH}{nNaOHpt}=\dfrac{0,36}{2}\)

  nNa2SO3=0,36(mol)

  V=0,3(l)

  CM=\(\dfrac{0,36}{0,3}=1,2M\)

  bởi Trần Hiền 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>