AMBIENT

Tính khối lượng muối điều chế được

bởi trang lan 29/05/2019

1) Cho 1,568l CO2 ở đktc loại chậm vai dd có chứa 3,2g NaOH. Hãy xá định thành phần định tính và định lượng các chất được sinh ra sau phản ứng .

2) Dẫn khí CO2 điều chế thu được bằng cách cho 100g CaCO3 t/d với dd HCL dư đi qua dd có chứa 60g NaOH . Tính khối lượng muối điều chế được .

3) Cho 50ml dd H2SO4 1M t/d với 50ml dd NaOH dd sau pư làm đổi màu quì tím thành đỏ .Để dd không làm đổi màu quì tím ta phải cho thêm vào dd trên 20ml dd KOH 0,5M . Tính \(C_M\)của dd NaOH đã phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  Ta có: \(n_{CO_2}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07mol\)

  \(n_{NaOH}=\dfrac{3,2}{40}=0,08mol\)

  \(\dfrac{1}{2}< \dfrac{n_{CO_2}}{n_{NaOH}}=\dfrac{7}{8}< 1\) => Tạo ra 2 muối

  PTHH: 2NaOH + CO2 --> Na2CO3 + H2O

  (mol).........2x..............x...............x

  NaOH + CO2 --> NaHCO3

  (mol)...........y............y.................y

  Ta có HPT: \(\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0,08\\x+y=0,07\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,01mol\\y=0,06mol\end{matrix}\right.\)

  => \(m_{Na_2CO_3}=0,01.106=1,06g\)

  => \(m_{NaHCO_3}=0,06.84=5,04g\)

  P/s: Mấy cái định lượng, định tính kia mk chả hỉu cái j cả. Bn tự hỉu mà tính nhé!

  bởi Quach Tan Phat 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>