YOMEDIA

Tính X% và C% của dung dịch sau phản ứng

Cho 3,2 gam CuO tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 nồng độ X%. Tính X% và C% của dung dịch sau phản úng

  bởi Đặng Ngọc Trâm 29/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  \(n_{CuO}=\dfrac{3,2}{80}=0,04\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{H_2SO_4}=n_{CuO}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,04\times98=3,92\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddH_2SO_4}=\dfrac{3,92}{100}\times100\%=3,92\%\)

  Vậy X%=3,92%

  Theo PT: \(n_{CuSO_4}=n_{CuO}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuSO_4}=0,04\times160=6,4\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=3,2+100=103,2\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{ddCuSO_4}=\dfrac{6,4}{103,2}\times100\%=6,2\%\)

    bởi Phan Vinh Phong 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA