AMBIENT

Chất tác dụng với nước tạo thành đ làm phenophtin không màu thành đỏ?

bởi Goc pho 29/05/2019

chất tác dụng với nước tạo thành đ làm phenophtin không màu thành đỏ?

A - co2 B- k2o C- p2o5 D- so2

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • là câu B là K2O

    vì khi cho K2O là kim loại hoạt đồng mạnh nên khi bị cho vào nước sẽ phản ứng với ước tạo ra ddbazơ tan là ddKOH sẽ làm cho phenolphtalein hóa xanh

    K2O +H2O ----> 2KOH

    bởi truong khanh linh 29/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>