AMBIENT

Tính c% dd X

bởi Naru to 29/05/2019

giúp mình mấy câu này với nhaaaa!!!! ><

1. Cho 4,4g hỗn hợp CuO và MgO vào 300g dung dịch HCL 1,95% sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được muối và nước

a, viết pthh

b, tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp đầu

c, tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp đầu

d, tính thành phần % mỗi muối sinh ra

e, tính c% chất có trong dd sau pứ

2. Cho 80g AxOy vào ống sứ, nung nóng và dẫn 49,28l khí CO ở đktc đi qua. Khi pứ xảy ra haòn toàn thu đc chất rắn và hỗn hợp khí B có tỉ khối so vs hidro là 19,49. Tìm công thức oxit

3. Cho 17g hỗn hợp Na, Na2O (số mol bằng nhau) hòa tan vào 300g dd NAOH 3% thu được dd B. tính c% dd B

4. Cho 79g hỗn hợp K, K20, KOH (tỉ lệ nK:nK20:nKOH = 1:2:3) hòa tan vào 600g ddKOH 2% thu đc dd X. Tính c% dd X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 1: CuO +2 HCl ---> CuCl2 + H2O;

  x--------2x-------------x (mol)

  MgO +2 HCl --- MgCl2 + H2O;

  y-----------2y----------y (mol)

  b. ta có: nHCl =\(\dfrac{300\cdot1,95}{100\cdot36,5}=0,16\left(mol\right)\)

  Gọi x,y lần lượt là số mol của CuO và MgO.

  Ta có: 80x + 40y = 4,4

  2x + 2y = 0,16

  Giải hệ pt: x= 0,03; y= 0,05

  => mCuO= 0,03* 80= 2,4 (g)

  => mMgO= 0,05*40= 2 (g)

  c. % mCuO= \(\dfrac{2,4\cdot100}{4,4}=54,56\%\)

  %mMgO= \(\dfrac{2\cdot100}{4,4}45,45\)%

  d.ta có : nCuCl2= 0,03 (mol)=> mCuCl2= 0,03* 135= 4,05 (g)

  nMgCl2= 0,05 (mol)=> mMgCl2= 0,05* 95= 4,75(g)

  mhh muối= 4,05+4,75= 8,8 (g)

  % mCuCl2= \(\dfrac{4,05\cdot100}{8,8}=46,02\%\)

  %mMgCl2=\(\dfrac{4,75\cdot100}{8,8}=53,98\%\)

  bởi Nguyễn Nhung 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>