AMBIENT

Tính khối lượng của từng kim loại trong A

bởi thủy tiên 29/05/2019

Cho hỗn hợp A gồm 3 kim loại Al,Fe, cu .chia hỗn hợp thành 3 phần = nhau .

- p1: cho tác dụng vs dd HCL dư tạo 0,25 mol H2

- p2 : tác dụng vs dd HNO3 đặc nóng dư tạo ra 0.8 mol khí NO2

- p3: tác dụng vs dd NAOH dư còn lại 12(g) chất rắn ko tan .tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính khối lượng của từng kim loại trong A


khocroi help me ~~~ please ~

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Cái này do 3 phần = nhau nên số mol mỗi phần = nhau, gọi x rồi đẩy sang nha. Tính phần 1 = 0,1 rồi

  => x = 0,1.3 = 0,3 (mol) còn phần dưới mình chỉ ghi phương trình ra đấy thôi, bạn thế x vào rồi làm từ từ cũng được

  \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\) (1)

  x --------------------------------> 1,5x

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\) (2)

  x -----------------------------> x

  (1)(2) => 1,5x + x = 0,25

  => x = 0,1 (mol)

  p2:

  \(Al+6HNO_3\rightarrow Al\left(NO_3\right)_3+3NO_2+3H_2O\)

  \(Fe+6HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+3NO_2+3H_2O\)

  \(Cu+4HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2NO_2+2H_2O\)

  p3: \(Al+NaOH+H_2O\rightarrow NaAlO_2+\dfrac{3}{2}H_2\)

  \(m_{Al}=0,3.27=8,1\left(mol\right)\)

  \(m_{Fe}=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

  \(m_{Cu}=0,3.64=19,2\left(g\right)\)

  bởi Thảo Nguyên 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>