AMBIENT

Tìm công thức phân tử của FexOy

bởi Nguyễn Hoài Thương 29/05/2019

1- Hòa tan hoàn toàn 3,36g CaO vào nước thu được dd A. Hấp thu hết V lít khí CO2 vào dd A,sau khi kết thúc phản úng thu được 1,2g kết tảu. Tính giá trị V
2- Nung 25,28g hỗn hợp FeCO3 và FexOy dư tới phản ứng thu được khí A và 22,4 g Fe2O3 duy nhất . Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dd Ba(OH)2 0,15M thu đưuọc 7,88g kết tủa
a- Viết PTHH
b- Tìm công thức phân tử của FexOy
Giup minh trong chieu nay voi a. Cam on

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1) PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2

  0,06 -> 0,06 (mol)

  Dd A chứa 0,06 mol Ca(OH)2

  nCa(OH)2 = 0,06 mol

  nCaCO3 = 0,012 mol

  TH1: CO2 hết, Ca(OH)2 dư

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  0,012 -> 0,012 mol

  => VCO2 = 0,012 . 22,4 = 0,27 (l)

  TH2: CO2 dư

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  0,06 ..............0,06......0,06

  CO2 + CaCO3 + H2O -> Ca(HCO3)2

  0,048....(0,06 - 0,012)

  => nCO2 = 0,06 + 0,048 = 0,108 mol

  => VCO2 = 0,108 . 22,4 = 2,42 (l)

  Vậy...

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>