AMBIENT

Nồng độ mol axit HCl trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 29/05/2019

Cho 1,6 gam Fe2O3 tác dụng với 100 ml dd HCl 1M. Sau phản ứng giả sử thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol axit HCl trong dung dịch sau phản ứng là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nFe2O3=\dfrac{1,6}{160}=0,01\left(mol\right)\\mHCl=\dfrac{100.1}{1000}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  Fe2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3H2O

  0,01mol...0,06mol

  Theo PTHH ta có : \(nFe2O3=\dfrac{0,01}{1}mol< nHCl=\dfrac{0,1}{6}mol\)

  => Số mol của HCl dư ( tính theo số mol của Fe2O3)

  Vì giả sử thể tích dung dịch sau phản ứng không đổi nên ta có :

  CM\(_{HCl\left(d\text{ư}\right)}=\dfrac{\left(0,1-0,06\right)}{0,1}=0,4\left(M\right)\)

  Vậy..............

  bởi Nguyễn Quỳnh 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>