Tính khối lượng quặng có chứa 80% Al2O3

bởi Truc Ly 29/05/2019

Criolit được điều chết theo phản ứng sau: Al2O3(rắn) + HF(dd) + NaOH(dd) ---> Na3AlF6(rắn) + H2O
Tính khối lượng quặng có chứa 80% Al2O3 (còn lại là tạp chất trơ) cần dùng để sản xuất 1 tấn criolit, biết hiệu suất phản ứng là 75%

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan