YOMEDIA
IN_IMAGE

Cho sản phẩm thu được vào 200g dd Ca(OH)2 7,8% thu được bao nhiêu gam kết tủa và dung dịch thu được có C% là bao nhiêu?

Bài 35 : ở đktc 7,84 lít hỗn hợp khí C2H2, CH4 có tỉ khối so với Hidro =3,55. Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp khí trên rồi cho sản phẩm thu được vào 200g dd Ca(OH)2 7,8% thu được bao nhiêu gam kết tủa và dung dịch thu được có C% là bao nhiêu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x ,y lần lượt là số mol của C2H2 và CH4

  Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}n_{hh-kh\text{í}}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\\M_{hh-kh\text{í}}=3,55.2=7,1\left(\dfrac{g}{mol}\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có sơ đồ đường chéo sau :

  MC2H2=26 MCH4=16 8,9 M(hh-khí)=7,1 18,9 = 89 189

  Ta có : \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{89}{189}=>y=\dfrac{189}{89}x\)

  Ta có PT :

  \(nC2H2+nCH4=x+y=0,35\)

  Ta thay y = \(\dfrac{189}{89}x\) vào PT trên ta được :

  \(x+\dfrac{189}{89}x=0,35=>x\approx0,112\left(mol\right)\)

  => y = \(\dfrac{189}{89}.0,112\approx0,238\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(2C2H2+5O2-^{t0}->4CO2+2H2O\)

  0,112mol...........................0,056mol

  \(CH4+2O2-^{t0}->CO2+2H2O\)

  0,238mol.....................0,238mol

  => nCO2 = 0,056 + 0,238 = 0,294 (mol)

  Ta có PTHH :

  \(Ca\left(OH\right)2+CO2->CaCO3\downarrow+H2O\)

  0,2mol......0,2mol...........0,2mol

  Theo PTHH ta có :

  \(nCa\left(OH\right)2=\dfrac{\dfrac{200.7,8}{100.74}}{1}=\dfrac{0,2}{1}mol< nCO2=\dfrac{0,294}{1}mol\) => nCO2 dư ( tính theo nCa(OH)2 )

  Vì nCO2(dư) 0,094 mol nên chứng tỏ nCO2 dư đã tiếp tục p/ư

  Ta có PTHH :

  \(CO2+CaCO3+H2O->Ca\left(HCO3\right)2\)

  0,094mol....................................0,094mol

  => \(\left\{{}\begin{matrix}m\left(k\text{ết}-t\text{ủa}\right)=mCaCO3=\left(0,2-0,094\right).100=10,6\left(g\right)\\C\%Ca\left(HCO3\right)2=\dfrac{0,094.162}{200+0,094.44}.100\%\approx7,5\%\end{matrix}\right.\) ( giải thích chút , mCaCO3 = 10,6 (g) vì 0,094 mol CaCO3 đã P/Ư vs CO2 rồi nên chỉ tu được 10,6 (g))

  Hoặc bạn có thể làm theo cách khác :

  Đó là cách xét tỉ lệ tạo muối : T = \(\dfrac{nCa\left(OH\right)2}{nCO2}=\dfrac{0,4}{0,294}=1,36< 2\)

  Vì 1 < T < 2 nên => tạo 2 muối

  Gọi số mol của CO2 tham gia vào 2 PT tạo 2 muối lần lượt là a và b

  Ta có PTHH :

  Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  a mol..............amol...........amol

  Ca(OH)2 + 2CO2 -> Ca(HCO3)2

  b mol ........... 2b mol...... b mol

  ta có HPT :\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=\dfrac{200.7,8}{100.74}\\a+2b=0,294\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,106\left(mol\right)\\b=0,094\left(moL\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyễn Thương 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON