AMBIENT

Nhận biết CaO,Na2O,MgO,P2O5,Al2O3

bởi Trần Bảo Việt 29/05/2019

Trình bày phương pháp để nhận biết 5 chất bột trắng : CaO,Na2O,MgO,P2O5,Al2O3.Viết PTHH

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Trích mỗi chất ra 1 ít làm mẫu thử

  Hòa tan các mẫu thử vào nước nhận thấy

  + Có 3 mẫu thử tan trong nước là CaO, Na2O, P2O5 (nhóm I)

  + 2 mẫu thử không tan trong nước là MgO và Al2O3(nhóm II)

  Cho quỳ vào 3 dd ở nhóm I

  + Mẫu thử làm quỳ hóa xanh là dd CaOH và dd NaOH

  + Mẫu thử làm quỳ hóa đỏ là dd P2O5 (H3PO4) => nhận ra P2O5

  Tiếp tục sục khí CO2 vào dd CaO và NaOH

  +Mẩu thử tạo kết tủa là Ca(OH)2 => nhận ra CaO

  +Mẩu thử còn lại không có hiện tượng là NaOH=> nhận ra NaOH

  Cho dd NaOH vừa nhận được ở trên vào nhóm (II)

  +Mẩu thử tan trong dd là Al2O3=> nhận ra Al2O3

  +Mẩu thử không có hiện tượng là MgO=>nhận ra MgO

  Pt bn tự vk nha

  bởi Nguyễn Thuỵ Vy 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>