AMBIENT

Oxit nào tác dụng được với nhau?

bởi Nguyễn Thanh Trà 29/05/2019

Bài 1: Cho các oxit sau: Na2O, Fe2O3, SO3, CaO.

a) Viết các phương trình phản ứng (nếu có) khi cho các oxit trên lần lượt tác dụng với nước, dd NaOH, dd H2SO4.

b) Oxit nào tác dụng được với nhau? Viết PTPƯ .

Bài 2: Cho các axit sau: H2SO4, H2SO3, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3, HMnO4. Tính hóa trị của các nguyên tố: S, N, P, C, Si và Mn trong mỗi công thức và viết CTHH của ôxit tương ứng với từng axit.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a, Na2O + H2O \(\rightarrow\) 2NaOH

  SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  SO3 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2O

  Na2O + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + 3H2O

  CaO + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + H2O

  b, Na2O + SO3 \(\rightarrow\) Na2SO4

  CaO + SO3 \(\rightarrow\) CaSO4

  bởi Nguyễn Tấn Triển 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>