Tính % V CO2 trong hh X

bởi Lê Nhật Minh 29/05/2019

Hấp thụ 2 lít hh khí X gồm CO2 và N2 trong 160ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 14,98g rắn khan. Tính % V CO2 trong hh X

Câu trả lời (1)

 • \(n_{BaCO_3}=0,5.\dfrac{160}{1000}=0,08\left(mol\right)\)

  CO2 + Ba(OH)2\(\rightarrow\) BaCO3 +H2O

  de: 0,08 \(\leftarrow\)0,08 \(\rightarrow\) 0,08 (mol)

  \(V_{CO_2}=22,4.0,08=1,792\left(l\right)\)

  \(\%V_{CO_2}=\dfrac{1,792}{2}.100\%=89,6\%\)

  mk k chắc là đúng nên có j sai mọi ng góp ý cho mk nha hihi

  bởi Phuong phuong 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan