AMBIENT

Hãy cho biết các chất nào trong nhóm A tác dụng được với chất nào trong nhóm B

bởi Mai Vàng 29/05/2019

có 2 nhóm chất:

nhóm A: CaO, CO2, CuO, CO, SO2, Fe2O3

nhóm B: HCl, KOH, H2O

háy cho biết các chaais nào trong nhóm A tác dụng được với chất nào trong nhóm B

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CaO (nhóm A) tác dụng được với HCl , H2O (nhóm B)

  CO2 , SO2 (nhóm A) tác dụng được với H2O , KOH (nhóm B)

  CuO , Fe2O3 (nhóm A) tác dụng được với HCl (nhóm B)

  CO (nhóm A) tác dụng được với HCl , KOH , H2O (nhóm B)

  bởi Bạch Ngân 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>